Yhtä suurta perhettä – kehitysvammaisten palveluyksikkö O’Live Caren missio on tarjota lämmin ja kodinomainen ympäristö asukkaille ja henkilökunnalle

O’Live Care on kehitysvammaisten palveluyksikkö, joka tarjoaa lämpimän, kodinomaisen ympäristön ja luontoon nojaavan Green Care -toimintamallin sekä asukkaille että tiimiläisille.

Reilu 20 vuotta sitten Savossa perustettiin kehitysvammaisten palveluyksikkö, joka laajeni myöhemmin Turkuun. Yrittäjäperheen kasvatti Elisa Backman toimi mukana yrityksessä, mutta vuonna 2018 veri alkoi vetää yksinyrittäjyyteen. Backman osti Turun yksikön ja ryhtyi kehittämään toimintaa yksin. Lopputuloksena syntyi O’Live Care – palveluyksikkö, joka tarjoaa kehitysvammaisille aikuisille kodinomaisen paikan, jossa he voivat elää tavallista ja hyvinvoivaa arkea luonnon keskellä.

– Minulla oli vahva visio paikasta, jossa henkilökunta ja asukkaat ovat kaikki yhtä suurta perhettä, joka viettää aikaa, laittaa ruokaa ja tekee kotitöitä yhdessä. Asukkaita ei lähetetä täältä toimintakeskuksiin aktiviteetteihin, vaan päivätoiminnan ohjaajamme järjestävät mielekästä tekemistä suoraan täällä. Tarkoitus on, että asukkaat viihtyvät meillä ja saavat meille tultuaan asua täällä niin kauan kuin haluavat, yrityksen toimitusjohtaja Elisa Backman kertoo.

Luontokeskeinen Green Care -toimintamalli lisää asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia

Iso osa O’Live Care:n toimintaa on luontokeskeinen Green Care -toimintamalli, joka näkyy palveluyksikön arjessa.

– Vietämme aikaa luonnossa yhdessä sienestäen, marjastaen, lumitöitä tehden ja kasvimaata hoitaen. Lisäksi liikumme aktiivisesti ulkona ja hoidamme eläimiä.

Maalla aina asunut Backman kiinnostui Green Care -toimintamallista huomattuaan itse, miten suuri vaikutus luonnossa oleilulla ja hevosharrastuksella oli hänen omaan hyvinvointiinsa. Mieli ja keho rauhoittui ja mieliala koheni. Hän päätti ottaa Green Caren palveluyksikön toiminnan punaiseksi langaksi. Päätös on ollut kannattava sekä asukkaiden että henkilökunnan näkökulmasta.

– Olen seurannut Green Care -toiminnan hyötyjä ulkomailta ja omassa palveluyksikkössäni, ja se on ehdottomasti hyvä juttu. Luonto rauhoittaa, vähentää stressiä ja tuo hyvää mieltä. Monen asukkaan unen laatu on parantunut, psyykelääkkeitä on voitu vähentää ja käytöshäiriöt ovat lieventyneet. Ilo ja rytmi ovat löytäneet asukkaiden arkeen ja sosiaalisuus on kasvanut, Backman kertoo.

Myös tiimiläiset ovat saaneet Green Care -toiminnasta iloa ja virtaa päiviinsä. – Moni on kertonut sen tuovan lisää voimavaroja ja jaksamista omaan työhön, mikä on tietysti loistava juttu.

Hyvä ilmapiiri ja yhteisöllisyys näkyvät myös ulospäin

Elisa Backman on yrittäjävuosiensa aikana huomannut, että johtamisella ja tiimin ilmapiirillä on suuri merkitys työssä onnistumiseen sekä asukkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin. Tämän vuoksi Backman haluaa johtajana olla läsnä ja tavoitettavissa.

– Olen mukana päivittäisessä tekemisessä ja läsnä, jotta minulle on helppo tulla juttelemaan ja kertomaan, jos jotain on mielessä. Tästä onkin tullut hyvää palautetta, sillä toisinaan johtaja on täysin irrallaan päivittäisestä tekemisestä. Jos työyhteisön arkea ei näe, on haastavaa tehdä päätöksiä, jotka olisivat asukkaiden ja henkilöstön etu, Backman kertoo.

O’Live Care:n toiminnassa vältetään myös turhia hierarkioita – kaikki tiimiläiset ovat samalla viivalla taustasta ja koulutuksesta riippumatta. Hyvä ilmapiiri myös näkyy ulospäin – kun palveluyksikössä vierailee omaisia tai muita henkilöitä, usein he kehuvat välittömästi paikan lämmintä tunnelmaa.

Backman pyrkii myös osoittamaan, että arvostaa tiimiläisten työtä. – Jokainen tiimimme jäsen otetaan mukaan tärkeisiin päätöksiin, eikä meillä ole mitään hierarkkista “arvojärjestystä”. Myös kuppikunnat loistavat poissaolollaan ja yhteisöllisyys näkyy meillä vahvana niin tiimin kuin asukkaiden kesken. Annan hyvää palautetta ja teemme yhdessä kivoja asioita aina säännöllisesti, sillä haluan osoittaa, että arvostan tiimini työtä. On hienoa saada tiimiläisiltä palautetta, että töihin on kiva tulla.

Moniammatillisuus on rikkaus

Tulevaisuuden visiona on laajentaa O’Live Care:n toimintaa, mutta pitää silti kiinni kodinomaisuudesta ja viedä Green Care -ajatusta eteenpäin. Jotta toiminta voi kasvaa halutulla tavalla, tarvitaan sopivia työntekijöitä mukaan tiimiin.

Millaisille ihmisille O’Live Care sopii työpaikkana?

– Kaikille sosiaali- ja terveysalan ihmisille, jotka arvostavat luontokeskeisyyttä. Tietämys Green Care -toimintamallista ei kuitenkaan ole välttämättömyys, sillä koulutamme jokaisen henkilökuntamme jäsenen toimintaa varten.

Moniammatillisessa tiimissä työskentelee hoitotyöntekijöiden lisäksi myös asumisvalmennukseen ja päivätoimintaan perehtyneitä ammattilaisia. Backman arvostaa moniammatillista osaamista ja sitä, että tiimiläiset tulevat erilaisista taustoista ja erilaisin kokemuksin.

– Vaikka meillä työskennellään kehitysvammaisten aikuisten parissa, on vain rikkaus, että meillä on tiimissä myös mielenterveys-, lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisia. Jokainen tuo uutta näkökulmaa ja paljon osaamista työhön.

Backmanin mukaan luottamus on heidän työyhteisönsä kantava asia. – Se, että minä ja työntekijät luotamme toisiimme, kantaa pitkälle.