O’Live Care Oy – like at home.

Tarjoamme laadukkaita Green Care asumispalveluja, ateriapalveluja, päivä- ja virkistystoimintaa sekä tilapäishoitoa aikuisille kehitysvammaisille. Hoidamme ja kuntoutamme siten, että asukkaat ovat omaa elämäänsä hallitsevia ja kokevat olonsa turvalliseksi.

Toimintamme arvoperustana on kristillinen ihmiskäsitys. Pidämme erittäin tärkeänä yksilöllisyyttä, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja omatoimisuutta – kokonaisvaltaista ihmisen hyvinvointia.

Asumisyksikkömme toimivat Turussa ja Pieksämäellä, Satamaravintola Leppävirralla.

ASUMISPALVELUT

O’Live Care:n toiminnassa on mukana Green Care – ajatusmalli, joka näkyy kaikessa toiminnassamme. Kesäisin uimme luonnon vesissä, kalastamme, liikumme ulkona luonnossa, sienestämme ja marjastamme. Kasvatamme myös itse syötävää kasvimaalla ja -huoneessa. Talvisin teemme lumitöitä, pilkimme sekä nautimme talven valon ja hämärän hetkistä ulkona.

Kodeissamme vierailee tutut eläimet lähes viikoittain ja kodeissamme asuu erilaisia eläimiä. Green Care edistää asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua.

Henkilökuntamme mitoitetaan asukkaiden hoidettavuuden ja määrän mukaan.

LUOVAA TOIMINTAA

Päivätoiminnassa on luovan toiminnan työmaa, musiikkia, mobiiliopetusta ja yhteisöpalavereita. Sosiaalinen kuntoutus kulkee luontevasti koko ajan toiminnan taustalla, jossa asukkaat saavat tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Toimimattomien käyttäytymismallien tilalle voidaan yhdessä luoda uusia ja toimivampia tapoja. Tavoitteena on, että asukkaat oppivat lisää sosiaalisia taitoja, kykenevät keskenään kommunikoimaan sujuvasti ja muodostavat omia ihmissuhteitaan. Toiminnallisten ja luovien menetelmien avulla asukkaat harjaannuttavat oman itsensä voimavarojen tunnistamista sekä mahdolliset ongelmansa ja kehittämisen alueensa.

ASUMISVALMENNUS

Päivätoimintaan sisältyvä asumisvalmennus on asukkaiden elämänlaadun- ja hallinnan parantamiseen tähtäävää toimintaa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä asukkaan edellytyksiä viettää mahdollisimman itsenäistä elämää. Arjen askareiden opettelua eli asumisen ja elämisen taitojen harjoittelua yhdessä asukkaan kanssa. Päivittäin tarvittavia taitoja ovat mm. omatoimisuustaidot, kotielämän taidot sekä lähiyhteisössä liikkuminen ja omien asioiden hoitaminen.

ATERIAPALVELUT

Jokaisena päivänä valmistamme itse päivän ruuat, johon asukkaat osallistuvat omien kykyjen ja taitojensa mukaan.